Aktivity

Toto sú aktivity počas bežného roka. Veríme, že už čoskoro ich zase rozbehneme. Ďakujeme, že nás podporujete aj v týchto ťažkých časoch. Každý váš dar investujeme do mladých.

Stretká

Miesta, kde vznikajú pevné priateľstvá na celý život. Dievčenské, chlapčenské, mládežnícke, študentské, ale aj rodinné. V Michalovciach funguje 12 stretiek.

Letné tábory

Dobrodružstvá v prírode, napínavé súťaže, nočné skúšky odvahy. Na pobytových táboroch zažijú deti niečo, čo si doma ani len nevygooglia.

Duchovné obnovy

Pomedzi bežné dni vytvárame raz do mesiaca priestor na stíšenie a hlbšie uvedomenie si Božej prítomnosti.

Športové krúžky

Hokejbal, futbal, florbal – to je celoročná ponuka športov, do ktorých sa môže zapojiť každý, kto má chuť. Každoročne naše stredisko organizuje aj Vianočný volejbalový turnaj.

Detské a mládežnícke omše

Týždenne sa v mládežníckych strediskách konajú aj detské či mládežnícke sv. omše, ktoré sú umocnené spevom mladých či detí.

Adorácie a spoločné modlitby

Stíšenie sa pri Sviatosti Oltárnej – aj to ponúkame našim mladým v pravidelných týždenných alebo mesačných intervaloch.

Hudobné krúžky

Rozvíjame aj hudobné talenty detí. Podporujeme mladých ľudí, aby sa o svoje talenty delili s mladšími kamarátmi.

Silvester

Každoročne organizujeme spoločný Silvestrovský večer pre všetkých mladých z nášho strediska.

Zábavno-kultúrne podujatia

Mladí a deti z nášho strediska ukazujú svoje talenty aj prostredníctvom podujatí zábavno-kultúrneho charakteru, ktoré pripravujú pre rodičov, blízkych, či širokú verejnosť.

Ďalšie aktivity

Modlitbové spoločenstvá

Naše stredisko v číslach

12 stretiek

5 krúžkov

137 mladých v stredisku

Saleziáni v stredisku

  • Peter Hrabovecký
  • Ján Čverčko
  • Bartolomej Juhás
  • Ján Martiška
  • Rastislav Hamráček